Status - 17/7 2005

Huset 2005

Dinsol.dk © 2012

Status - 17/7 2005

Det gamle dørhul til bryggerset

Gulvet i det gamle kontor er

lagt på plads og maleren har gjort klar til maling

Nu sker der noget igen

Muren set fra nordøst

Galven set fra sydøst